You are here

CSRTGUH Radiation Therapist, Clinical Specialist (Teiripeoir Radaíochta, Speisialtóir Cliniciúil)

Hospital Applicable: 
University Hospital Galway
Category: 
Allied Health & Social Care
Job Description: 

Grade Code:

3964

County:

Galway

Hse Area:

HSE West Saolta University Health Care Group

Staff Category:

Health & Social Care Professionals  

Contract Type:

Permanent, Whole time/part time

Specified Purpose Contract, Whole time/part time

Internal/External:

External

Proposed Interview Dates:

Interview dates will be communicated to eligible applicants when they are scheduled.  Throughout the lifetime of this rolling campaign we will continually draw from the applicant pool, processing applications and holding interviews in order to fill current and future vacancies. Interview dates will be communicated to eligible applicants as soon as they are scheduled.

Informal Enquiries:

Stephen Coyne, Radiation Therapy Service Manager, Galway University Hospitals.

Tel.: (091) 542567                 Email: stephen.coyne@hse.ie

Closing Date:

N/A

Location of Post

Galway University Hospitals, Saolta University Health Care Group.

Initial assignment to the Radiation Therapy Department, University Hospital Galway.

The successful candidates may be required to work in any service area within the vicinity as the need arises.

A supplementary panel may be formed from this campaign for Radiation Therapist, Clinical Specialist, Galway University Hospitals from which current and future permanent and specified purpose vacancies of full time or part time duration may be filled.

Application Details

Applications must be submitted via Rezoomo only.  Applications received in any other way will not be accepted.  There will be no exceptions made.

https://www.rezoomo.com/job/53141/

Post Specific Related Information 

Please download and submit application form for this exciting role through the Rezoomo website (Using Google Chrome)

 

***CV's not accepted for this campaign***

 

For Eligibility Criteria and further information on this post, please view the attached job specification available at https://www.rezoomo.com/job/53141/

Relocation Package

Saolta University Health Care Group offers an International Recruitment Relocation Package to relevant applicants. Please refer to HR Circular 001/2023 at the following link: https://www.hse.ie/eng/staff/resources/hr-circulars/hr-circular-001-2023-international-recruitment-relocation-package.pdf

 

Cód Grád:

3964

Contae:

Gaillimh

Limistéar Hse:

Grúpa Cúraim Sláinte Ollscoile FSS Thiar Saolta

Catagóir Foirne:

Gairmithe Sláinte & Cúraim Shóisialaigh

Cineál Conartha:

Buan, Lánaimseartha/páirtaimseartha

Conradh Cuspóir Sonraithe, Lánaimseartha/páirtaimseartha

Inmheánach/Seachtrach:

Seachtrach

Dátaí Agallaimh Beartaithe:

Cuirfear dátaí agallaimh in iúl d’iarratasóirí incháilithe nuair a bheidh siad sceidealaithe. Le linn shaolré an fheachtais rollaigh seo beimid ag tarraingt go leanúnach ón linn iarratasóirí, ag próiseáil iarratais agus ag reáchtáil agallaimh chun folúntais reatha agus amach anseo a líonadh. Cuirfear dátaí agallaimh in iúl d’iarratasóirí incháilithe a luaithe a bheidh siad sceidealaithe.

Fiosrúcháin Neamhfhoirmiúla:

Stephen Coyne, Bainisteoir Seirbhíse Teiripe Radaíochta, Ospidéil Ollscoile na Gaillimhe.

Teil.: (091) 542567 Ríomhphost: stephen.coyne@hse.ie

Dáta deiridh:

N / A

Suíomh an Phoist

Ospidéil Ollscoile na Gaillimhe, Grúpa Cúraim Sláinte Ollscoile Saolta.

Sannadh tosaigh chuig an Rannóg Teiripe Radaíochta, Ospidéal na hOllscoile Gaillimh.

D’fhéadfadh go mbeadh ar na hiarrthóirí rathúla oibriú in aon réimse seirbhíse sa chomharsanacht de réir mar is gá.

Féadfar painéal forlíontach a chur le chéile ón bhfeachtas seo le haghaidh Teiripeora Radaíochta, Speisialtóir Cliniciúil, Ospidéil Ollscoile na Gaillimhe ónar féidir folúntais bhuana agus sainchuspóra lánaimseartha nó páirtaimseartha reatha agus amach anseo a líonadh.

Sonraí Iarratais

Ní mór iarratais a chur isteach trí Rezoomo amháin. Ní ghlacfar le hiarratais a gheofar ar aon bhealach eile. Ní dhéanfar aon eisceachtaí.

https://www.rezoomo.com/job/53141/

 

Pacáiste Athlonnaithe

Cuireann Grúpa Cúraim Sláinte Ollscoile Saolta Pacáiste Athlonnaithe Earcaíochta Idirnáisiúnta ar fáil d’iarratasóirí ábhartha. Féach le do thoil do Chiorclán AD 001/2023 ag an nasc seo a leanas: https://www.hse.ie/eng/staff/resources/hr-circulars/hr-circular-001-2023-international-recruitment-relocation-package.pdf

Closing Date: 
Tuesday, December 31, 2024