You are here

G8956- Clinical Nurse Manager 2, Outpatients Department, Galway University Hospitals/ Bainisteoir Altraí Cliniciúla 2, Roinn na nOthar Seachtrach, Ospidéil Ollscoile na Gaillimhe

Hospital Applicable: 
Merlin Park University Hospital
University Hospital Galway
Category: 
Nursing
Job Description: 

Campaign Reference  Number  & Job

Title:

Clinical Nurse Manager 2, Outpatients Department, Galway University Hospitals

 

G8956

Grade Code:

2119

County:

Galway

Hse Area:

Saolta University Health Care Group

Staff Category:

Nursing

Closing Date

10:00am  on 23rd July 2024

Contract Type:

Permanent, Whole-time

Internal/External:

External

Proposed Interview Dates:

Interviews will be held as soon as possible after the closing date.

Candidates will normally be given at least one weeks’ notice of interview. The timescale may be reduced in exceptional circumstances.

Informal Enquiries:

Ms Sharon Fahy, Assistant Director of Nursing, Galway University Hospitals

Email: Sharon.fahy2@hse.ie

 

Location Details:

Galway University Hospitals, Saolta University Health Care Group

There is currently One Permanent, Whole Time post available. The successful candidate may be required to work in any service area within the vicinity as the need arises.

A panel may be formed for Clinical Nurse Manager 2, Outpatients Department, Galway University Hospitals from which current and future permanent and specified purpose vacancies of full or part time duration may be filled.

Application Details

Only fully completed application forms submitted via Rezoomo by the closing date and time will be accepted. No exceptions will be made.

https://www.rezoomo.com/job/67451/

Post Specific Related Information 

Please download and submit application form for this exciting role through the Rezoomo website (Using Google Chrome)

 

***CV's not accepted for this campaign***

 

For Eligibility Criteria and further information on this post, please view the attached job specification available at https://www.rezoomo.com/job/67451/

 

 

Teideal:

Bainisteoir Altraí Cliniciúla 2, Roinn na nOthar Seachtrach, Ospidéil Ollscoile na Gaillimhe

G8956

Cód Grád:

2119

Contae:

Gaillimh

Limistéar Hse:

Grúpa Cúraim Sláinte Ollscoile Saolta

Catagóir Foirne:

Altranas

Dáta deiridh

10:00 r.n. ar 23 Iúil 2024

Cineál Conartha:

Buan, Lánaimseartha

Inmheánach/Seachtrach:

Seachtrach

Dátaí Agallaimh Beartaithe:

Reáchtálfar na hagallaimh chomh luath agus is féidir tar éis an spriocdháta.

ghnáth tabharfar fógra agallaimh seachtaine ar a laghad d’iarrthóirí. Féadfar an scála ama a laghdú i gcúinsí eisceachtúla.

Fiosrúcháin Neamhfhoirmiúla:

Ms Sharon Fahy, Stiúrthóir Cúnta Altranais, Ospidéil Ollscoile na Gaillimhe

Ríomhphost: Sharon.fahy2@hse.ie

Sonraí Suíomh:

Ospidéil Ollscoile na Gaillimhe, Grúpa Cúraim Sláinte Ollscoile Saolta

Tá post amháin Buan, Lánaimseartha ar fáil faoi láthair. D’fhéadfadh go mbeadh ar an iarrthóir rathúil oibriú in aon réimse seirbhíse sa chomharsanacht de réir mar is gá.

Féadfar painéal forlíontach a chur le chéile do Bhainisteoir Altraí Cliniciúla 2, Roinn na nOthar Seachtrach, Ospidéil Ollscoile na Gaillimhe ónar féidir folúntais bhuana agus folúntas sainchuspóra lánaimseartha nó páirtaimseartha reatha agus amach anseo a líonadh.

Sonraí Iarratais

Ní ghlacfar ach le foirmeacha iarratais atá comhlánaithe go hiomlán trí Rezoomo faoin dáta agus faoin am deiridh. Ní dhéanfar aon eisceachtaí.

Eolas Gaolmhar Sonrach Post

Íoslódáil agus cuir isteach foirm iarratais don ról spreagúil seo trí shuíomh Gréasáin Rezoomo (Ag baint úsáide as Google Chrome)

***níor ghlactar le CV don fheachtas seo***

Le haghaidh Critéir Cháilitheachta agus tuilleadh faisnéise faoin bpost seo, féach le do thoil ar an tsonraíocht poist atá ar fáil faoi iamh

Closing Date: 
Tuesday, July 23, 2024