You are here

Galway and Roscommon University Hospitals Group - Annual Report 2012

This Annual Report marks our progress as an organisation since the inception of the Hospital Groups on 9th January 2012. It also records our significant achievements and celebrates our service delivery.

 

Is cáipéis ríthábhachtach í an Tuarascáil Bhliantúil ina léirítear ár ndul chun cinn mar eagraíocht ó bunaíodh an Grúpa ar an 09 Eanáir 2012.