You are here

SGRADGUH - Staff Grade Radiographer (Radagrafaí, Grád Foirne) (including 2024 Graduates/undergraduates)

Hospital Applicable: 
Merlin Park University Hospital
University Hospital Galway
Category: 
Allied Health & Social Care
Job Description: 

Campaign Reference  Number  & Job

Title:

Radiographer, Staff Grade

SGRADGUH

Grade Code:

3093

County:

Galway

Hse Area:

Saolta University Health Care Group

Staff Category:

Health & Social Care Professionals

Contract Type:

Permanent, whole time

Permanent, part time

Specified purpose contract, whole time

Specified purpose contract, part time

Internal/External:

External

Proposed Interview Dates:

Interviews will be held on a rolling basis to form panels. Interviews will be held via ZOOM and face to face.

Informal Enquiries:

Ms. Susan Coyle, Radiography Services Manager 3, Galway University Hospital.

Tel.: (091) 542630            Email: susan.coyle1@hse.ie

Location Details:

Initial assignment to the Radiology Departments in Galway University Hospitals

It is proposed that the panel formed from these interviews will fill all permanent and temporary full time and part time Radiographer vacancies that may arise within Galway University Hospitals

Application Details

Please ensure you download, save and read the Job Specification. We strongly recommend that you read the Job Specification before submitting your Curriculum Vitae. Please include your CORU Registration on your Curriculum Vitae. Interviews will be competency based.

 

Please upload CV via Rezoomo - https://www.rezoomo.com/job/36078/

 

2024 Undergraduates

Candidates who are graduating in 2024 are eligible to apply for this campaign. Applicants who are successful at interview and will complete their studies in 2024 will remain dormant on the panel and will not be offered a post until they have informed us that they are in receipt of the necessary qualification.

Post Specific Related Information 

As outlined on job specification

Relocation Package

Saolta University Health Care Group offers an International Recruitment Relocation Package to relevant applicants. Please refer to HR Circular 001/2023 at the following link: https://www.hse.ie/eng/staff/resources/hr-circulars/hr-circular-001-2023-international-recruitment-relocation-package.pdf

 

Cód Gráid:

3093

Contae:

Gaillimh

Limistéar FnaSS:

An Grúpa Ollscoile um Chúram Sláinte

Aicme Foirne:

Gairmithe Sláinte & Cúram Sóisialta

Conradh - cineál:

Buan,lánaimseartha, páirt-aimseartha

Sainchuspórach, lánaimseartha, páirt-aimseartha

Inmheánach/Seachtrach :

Seachtrach

Dátaí agallaimh- beartaithe

Reachtáilfear na hagallaimh ar bhonn leanúnach chun painéal a chur le chéile. Beidh na hagallaimh ar ZOOM agus aghaidh ar aghaidh.

Fiosrúcháin neamhfhoirmiúil :

Susan Coyle, Bainisteoir 3 na Seirbhísí Radagrafaíochta, Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh.

Teil.: (091) 542630            Rphost: susan.coyle1@hse.ie

Sonraí faoi shuíomh an phoist:

Beidh an té a cheapfar lonnaithe i Rannóga Radagrafaíochta Ospidéil na hOllscoile, Gaillimh

Tá sé beartaithe gach folúntas buan agus sealadach lánaimseartha agus páirtaimseartha le haghaidh Radagrafaí a d’fhéadfadh a bheith in  Ospidéil na hOllscoile Gaillimh a líonadh as an bpainéal a bhunófar tar éis na hagallaimh seo

Sonraí Iarratais

Cinntigh go n-íoslódálann, go sábhálann agus go léann tú Sonraí an Phoist. Moltar duit Sonraí an Phoist a léamh sula gcuireann tú do Curriculum Vitae chugainn. Cuir an t-eolas a leanas ar do CV, Clárúchán CORU.

Beidh na hagallaimh á ndéanamh ar bhonn inniúlachta.

Uaslódáil CV ar  Rezoomo

- https://www.rezoomo.com/job/36078/

Eolas sonrach maidir leis an bpost  

Mar atá luaite sna sonraí poist

Pacáiste Athlonnaithe

Cuireann Grúpa Cúraim Sláinte Ollscoile Saolta Pacáiste Athlonnaithe Earcaíochta Idirnáisiúnta ar fáil d’iarratasóirí ábhartha. Féach le do thoil do Chiorclán AD 001/2023 ag an nasc seo a leanas: https://www.hse.ie/eng/staff/resources/hr-circulars/hr-circular-001-2023-international-recruitment-relocation-package.pdf

Closing Date: 
Tuesday, December 31, 2024